Elstan - home
Strona główna
Elstan - napisz do nas
Napisz do nas  
O firmie Zakres działalności Realizacje Galeria realizacji Kontakt
 
Elstan - Instalacje elektroenergetyczne, serwis elektryczny, prefabrykacja i montaż rozdzielnic elektrycznych, pomiary ochronne instalacji elektrycznych, instalacje odgromowe, sieci kablowe, wewnętrzne instalacje elektryczne
 
Elstan - Instalacje elektroenergetyczne, serwis elektryczny, prefabrykacja i montaż rozdzielnic elektrycznych, pomiary ochronne instalacji elektrycznych, instalacje odgromowe, sieci kablowe, wewnętrzne instalacje elektryczne
 
Instalacje elektroenergetyczne, serwis elektryczny, prefabrykacja i montaż rozdzielnic elektrycznych, pomiary ochronne instalacji elektrycznych, instalacje odgromowe, sieci kablowe, wewnętrzne insElstan - talacje elektryczne
O Firmie
Elstan
Certfikaty
Polityka
Nagrody i wyróżnienia
     
  Polityka2011 Pobierz dokument

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

MISJA  FIRMY

Naszym dążeniem jest dostarczanie klientom usług dobrych jakościowo, bezpiecznych
i przyjaznych dla środowiska.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCĄ,  BEZPIECZENSTWEM I HIGIENĄ PRACY ORAZ  ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Osiągnięcie powyższej misji zapewnia realizacja polityki jakości  i zintegrowanego systemu zarządzania wyrażonej przez:

  • realizację celów strategicznych firmy;
  • wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy i zarządzania środowiskowego;
  • wysoki poziom jakości i niezawodność oferowanych usług;
  • podnoszenie kwalifikacji kadry technicznej i pracowników;
  • racjonalne korzystanie ze środowiska i ograniczanie szkodliwego wpływu na otoczenie;
  • zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie ryzykiem zawodowym;
  • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • spełnianie wymagań prawnych, normalizacyjnych i innych w szczególności związanych z jakością oferowanych usług, bezpieczeństwem i środowiskiem.

Polityka jest realizowana poprzez cele i zadania określane w planach ich realizacji ustalanych jeden raz w roku.

Polityka jest znana wszystkim pracownikom i udostępniana wszystkim zainteresowanym, zapewnia ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu i jest przeglądana dwa razy do roku pod względem jej przydatności.
Wydanie V

Prezes
Stanisław  Papierkowski

Luty 2011 roku

 

 
 


ul. Mysłowicka 9
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 763 80 30
fax (32) 763 80 35
email: sekretariat@elstan.pll

Elstan - Instalacje elektroenergetyczne, serwis elektryczny, prefabrykacja i montaż rozdzielnic elektrycznych, pomiary ochronne instalacji elektrycznych, instalacje odgromowe, sieci kablowe, wewnętrzne instalacje elektryczne